Powrót do realizcji

Blokowe litery 3D - podświetlane LED

Wykonanie i montaż podświetlanego znaku graficznego.